FOCUS Fotókönyv-készítő Rendszer

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(Digitális adatállományból történő nyomtatási szolgáltatáshoz)

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 
A weboldalak működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://fotokonyvotthonrol.hu, http://naptarotthonrol.hu/) történő jogviszonyokra terjed ki. Fotókönyv/naptár rendelés a info@leporello.hu, leporellografika@gmail.com e-mail címen történik.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalakról www.nyirpen.hu/fotok/aszf.html vagy http://fotokonyvotthonrol.hu/aszf.html és http://naptarotthonrol.hu/aszf.html

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Nyír-Pen Kft. Leporelló Papírszaküzlet
A szolgáltató székhelye és egyben panaszügyintézés helye): 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@leporello.hu, leporellografika@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 15-09-065018
Adószáma: 11650977-2-15 HU11650977
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: SZ.- SZ.- B. Megyei Cégbíróság
Telefonszáma: 42 500-304, 42 420-140, 42 504-393
Mobil: 06-20 9260-356
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-55044
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
DiMa.hu Kft, 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1., info@dima.hu

• Szerződő felek

A szerződő felek jelen fotókönyv-készítő program üzemeltetője (a továbbiakban Nyír-Pen Kft) és a szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban Megrendelő).

• Szerződés

A Megrendelő digitális adatállomány nyomtatásával, valamint az azzal összefüggő további szolgáltatásokkal bízza meg a Nyír-Pen Kft-t.

A Megrendelő a Nyír-Pen Kft. által biztosított, ingyenesen letölthető és használható FOCUS Fotókönyv-készítő Program (a továbbiakban Szoftver) használatával meghatározza a termék jellemzőit, anyagát, elrendezését és tartalmát  (a továbbiakban Fotókönyv/Naptár). Megrendelő a Szoftver megrendelési lapjának (a továbbiakban Megrendelőlap) kitöltésével, a jelen dokumentumban meghatározott feltételek elfogadásával és a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges elektronikus adatállomány biztosításával megrendeli a Fotókönyv/ Naptár elkészítését a Nyír-Pen Kft.

A szerződés a Nyír-Pen Kft. megrendelés-visszaigazolásával jön létre (a továbbiakban Visszaigazolás).

• Árak

A Fotókönyv/naptár árának kiszámítása a Szoftverben megadott, a szerződés napján érvényes ár alapján történik. A Fotókönyv/naptár ára nem tartalmazza a szállítási díjat, valamint az azzal kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket (csomagolás díját, stb.).

A Megrendelő által fizetendő összeg a Fotókönyv/ naptár árából, a szállítási költségből és egyéb árösszetevőkből áll (a továbbiakban Ár). Az Ár a Nyír-Pen Kft. által a Visszaigazolásban megadott összeg.

A Nyír-Pen Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel abban az esetben, ha a Szoftver meghibásodást, elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi, az Árat meghatározó összeget Forintban (HUF) kell érteni, amely tartalmazza az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).

• Elállási Jog

A megrendeléstől elállást a Ptk. 395.§.-a szerint történhet. A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) szerinti elállás kizárt, mivel a Fotókönyv, naptár a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben részletezett elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt, mert a Fotókönyv/naptár a Megrendelő személyéhez kötött, a Megrendelő utasításai alapján, kifejezett kérésére, a Megrendelő által a Szoftverben összeállított adatállományból kerül legyártásra.

• Szállítás

A Megrendelő a kész Fotókönyvet/ naptárat az általa a Megrendelőlapon megjelölt módon kapja meg, amennyiben a Megrendelő és a Nyír-Pen Kft. ettől eltérően nem állapodott meg. A Nyír-Pen Kft részteljesítésre jogosult. A Nyír-Pen Kft. szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Megrendelőt, kivéve a Nyír-Pen Kft súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Személyesen történő átvétel esetén a Megrendelő a Fotókönyvet/ naptárat, annak elkészítését követően az általa megjelölt értékesítési helyen, a Nyír-Pen Kft. által a Visszaigazolásban meghatározott időpontban veszi át. A Nyír-Pen Kft a Fotókönyv/ naptár megőrzésére – az átvételre való figyelmeztetést követően – 30 napig köteles. Az áru postai elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Fotókönyvre/ naptárra vonatkozó kárveszély az elküldéssel átszáll a Megrendelőre. Az elküldés időpontja a megrendelt fotókönyv/ naptár a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó a fotókönyv/naptár megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Megrendelő nem igényel különleges szállítást és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a szállítás útvonalát és módját a Nyír-Pen Kft határozza meg.

 

Házhozszállítási módok és díjak:

Nyíregyháza területén belül -

Készpénzes fizetés vagy előre utalás esetén:

3000 Ft-os megrendelés alatt: 500 Ft
3000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén DÍJMENTES!

Nyíregyháza területén kívülre -

Előre utalás esetén:
10000 Ft-os megrendelés alatt: 1500 Ft
10000-20000 Ft közötti megrendelés esetén: 800 Ft
20000 Ft fölötti megrendelés esetén DÍJMENTES

Utánvét esetén -
a szállítási díjat + a pénzkezelési költséget számítjuk fel!

10000 Ft-os megrendelés alatt: 1990 Ft
10000-20000 Ft közötti megrendelés esetén: 1390 Ft
20000 Ft fölötti megrendelés esetén: 890 Ft

Nagy tömegű áru (30kg fölött) esetén egyedi ajánlatot adunk. (Átlagosan kb. 2500 Ft-os kiszállítási díj jellemző.)

 

• Fizetési feltételek

Az Árat a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy a Visszaigazolás felmutatása ellenében személyesen a Szoftverben kiválasztott helyen, ill. házhozszállítás esetén a kézbesítőtől való átvételekor köteles megfizetni.
A Visszaigazolás szerinti valamennyi Fotókönyv/naptár hiánytalan megfizetéséig NyírPen Kft a Fotókönyv/naptár tulajdonjogát fenntartja.

• Szavatosság

Az elkészülő Fotókönyv/naptár megjelenését döntően befolyásolja a Megrendelő által a Nyír-Pen Kft számára biztosított digitális állomány. A Nyír-Pen Kft. a Megrendelő által a Szoftver segítségével összeállított digitális állományt minőségi, tartalmi, esztétikai és szerzői jogi szempontból nem vizsgálja, ezért a Nyír-Pen Kft a Fotókönyv/naptár minőségért tartalmilag nem, kizárólag gyártási szempontból vállal felelősséget.
Egy Fotókönyv/naptár akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Nyír-Pen Kft által vállalt kidolgozás követelményeinek. A Megrendelő a Fotókönyv/naptár hibáját a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség a Megrendelőt terheli. Amennyiben a hiba csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Nyír-Pen Kft a hibás Fotókönyvre/naptárra árleszállítást kínálhat fel. Amennyiben a Megrendelő és a Nyír-Pen Kft között nem születik megegyezés a probléma megoldásáról, a Megrendelő elállhat a szerződéstől. Ez esetben a Megrendelő a Fotókönyv/naptár visszaszolgáltatja, a Nyír-Pen Kft pedig az általa meghatározott értékesítési helyen a Fotókönyv/naptár árát visszafizeti a Megrendelőnek. Azokban az esetekben, amelyekben a jelen Általános Szerződési Feltételek nem térnek ki, a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.

• Felelősség

Az adatoknak a Megrendelő, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelőssége kizárt.
Helytelenül kitöltött Megrendelőlap esetén a Megrendelőt ért kárért a Nyír-Pen Kft felelősséget nem vállal.
A Megrendelő által átküldött digitális adatállomány, vagy a Fotókönyv/naptár megrongálódása esetében, amennyiben az bizonyíthatóan a Nyír-Pen Kf thibájából következett be, a Nyír-Pen Kft felelősséget vállal.

• Adatvédelem, adatbiztonság

A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használatához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. A Nyír-Pen Kft  a Megrendelő valamennyi adatát bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. A Megrendelő hozzájárul, hogy adatait a Nyír-Pen Kft a jövőben a szolgáltatással kapcsolatos kommunikációjában felhasználja. Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Nyír-Pen Kft kötelezi magát a Megrendelő személyes adatainak a visszavonás esetén való azonnali törlésére. A Megrendelő által átadott képi- és szöveges adatokat Nyír-Pen Kft kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja, a Fotókönyv/naptár átvételét követően rendszeréből törli.

• Szerzői jogok, büntetőjog

A Megrendelő által továbbított képi- és szöveges adatok szerzői jogi viszonyait a Nyír-Pen Kft nem vizsgálja, ezek tartalmáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megbízással jogi felelősséget vállal a Nyír-Pen Kft irányában, hogy a Nyír-Pen Kft a megrendelés rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb jogait nem sérülnek. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe. Amennyiben a Nyír-Pen Kft e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, a megrendelés teljesítését megtagadhatja.

• Szellemi tulajdon

A Szoftver tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A Szoftver egyes területei ezen kívül olyan tartalommal bírnak, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a Szoftver tartalmának sokszorosítása, megváltoztatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése bármilyen formában – egészében vagy részleteiben – a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül TILOS, megsértése esetén jogi következményeket von maga után.

• Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései irányadók.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Bakó Zsolt

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefonszám: +36 42 500 694, Telefax: +36 42 504 398
E-mail: fogyved_eaf_nyiregyhaza@nfh.hu, ff@szszbmkh.hu

Ügyfélszolgálat:

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.30
pénteken 8.00 – 14.00

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

• Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné válik, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok a szerződő felekre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.Nyíregyháza, 2016.11.25.

Nyír-Pen Kft.

 

 

Vissza a főoldalra